Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit over de hervorming civiele veiligheid en tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Overheidsopdracht voor bewaking op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe

De ministerraad gaat op voorstel van Eerste minister Charles Michel en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht in verband met de outsourcing van de bewakingsdienst op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons-Maisières.

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Aanpassing van retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen aanpast.  

Lees verder - 23/11/2018 16:28

Informatiebeheer door de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het informatiebeheer door de politiediensten. 

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Wijziging van bepalingen over de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat bepalingen over de geïntegreerde politie wijzigt.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Steun aan BOZAR voor de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt'

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan BOZAR voor het op touw zetten, de promotie en de organisatie van de tentoonstelling 'Beyond Klimt', in Brussel, van 21 september 2018 tot 20 januari 2019.

Lees verder - 16/11/2018 17:04

Erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het Europees Parlement voor de woning van schilder Antoine Wiertz en keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Lees verder - 09/11/2018 17:25

Plechtigheid van 11 november voor de herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand

Op 11 november 2018 organiseert de federale regering aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel een plechtigheid ter herdenking van de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand als eerbetoon aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de militairen die gesneuveld zijn tijdens vredes- of humanitaire operaties sinds 1945.

Lees verder - 08/11/2018 16:34

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en belastingsontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met een overeenkomst en een protocol tussen België en Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting, en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting bij belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Lees verder - 25/10/2018 14:49