Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van ziekenwagens voor diverse openbare diensten.

Lees verder - 25/10/2018 14:49

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met de voorlegging op het Overlegcomité van een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap dat het samenwerkingsakkoord uitvoert over de coördinatie tussen het beleid over werkvergunningen en het beleid over verblijfsvergunningen.

Lees verder - 19/10/2018 15:49

Wijziging van het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 juli 2001 dat het algemeen reglement omvat over de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en over Bel V.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Instemming met het amendement op een artikel van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Lees verder - 12/10/2018 16:13

Wijziging omtrent de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit wijzigt dat de opdrachten en taken van civiele veiligheid bepaalt, uitgevoerd door de hulpverleningszones van de brandweer en de operationele eenheden van de civiele bescherming.

Lees verder - 05/10/2018 14:42

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Maatregelen in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met een reeks urgente maatregelen met betrekking tot het uitstel van het afbouwplan II in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil.

Lees verder - 04/10/2018 14:43

Wijziging omtrent de verkiezing van de leden van de politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over de organisatie van de verkiezing van de leden van de politieraad onder de gemeenteraadsleden van de gemeenten die deel uitmaken van een meergemeentepolitiezone.

Lees verder - 19/09/2018 15:38