Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Nationale verklaring inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon de nationale verklaring goed inzake nucleaire veiligheid, nucleaire beveiliging en stralingsbescherming. 

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van een nieuw Fonds voor Europees onderzoek binnen Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende FOD's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en over het federaal agentschap voor nucleaire controle wijzigt.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Programma van de evenementen van de Nationale feestdag 2018

Naar aanleiding van de Nationale feestdag op 21 juli organiseren de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de federale en lokale politie en de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel, een heleboel activiteiten voor het grote publiek in Brussel. De Nationale feestdag moet een groots volksevenement worden en aan onze medeburgers de mogelijkheid bieden feest te vieren in het hart van onze hoofdstad.

Lees verder - 16/07/2018 08:57

Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de installatie van tijdelijke vaste camera's in bepaalde besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Definitie van de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden en die in aanmerking komen voor uitzonderingsregels in het kader van de camerawet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed de plaatsen waarvoor specifieke regels op vlak van camerabewaking gelden.

Lees verder - 13/07/2018 14:03