Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Programma van de evenementen van de Nationale feestdag 2018

Naar aanleiding van de Nationale feestdag op 21 juli organiseren de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, het ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de federale en lokale politie en de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel, een heleboel activiteiten voor het grote publiek in Brussel. De Nationale feestdag moet een groots volksevenement worden en aan onze medeburgers de mogelijkheid bieden feest te vieren in het hart van onze hoofdstad.

Lees verder - 16/07/2018 08:57

Definitie van de plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico waar vaste camera's mogen worden opgesteld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de installatie van tijdelijke vaste camera's in bepaalde besloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. 

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Definitie van de plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico inhouden en die in aanmerking komen voor uitzonderingsregels in het kader van de camerawet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed de plaatsen waarvoor specifieke regels op vlak van camerabewaking gelden.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee voorontwerpen van wet goed die wijzigingen aanbrengen in de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Lees verder - 13/07/2018 14:03

Erkenning van een bedrijf als adviesorgaan voor de elektronische stemsystemen en voor de software voor stemopneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrijf PWC Enterprise Advisory cvba erkent als adviesorgaan, zowel voor de elektronische stemsystemen en -software met papieren bewijsstuk, als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Politieambt: toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed over het politieambt en in het bijzonder over de toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie.

Lees verder - 06/07/2018 14:27

Overheidsopdracht met betrekking tot de identiteitskaarten, aanverwante identiteitsdocumenten en certificatiediensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht die betrekking heeft op de identiteitskaarten en aanverwante identiteitsdocumenten, evenals op de certificatiediensten.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed rond de bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit.

Lees verder - 22/06/2018 14:30