Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Social affairs, employment and pensions

Overgang naar het elektronische platform voor kunstenaars Artist@Work

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overgang naar het elektronische platform Artist@Work regelt.

Lees verder - 08/11/2019 19:28

Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een kledijvergoeding toekent aan het veiligheidspersoneel van de gesloten centra, de chauffeurs van de vervoersdienst Bureau Transfert en de zaalwachters van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Lees verder - 25/10/2019 14:25

Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger.

Lees verder - 11/10/2019 13:31

Wereldforum Sociale Zekerheid in Brussel: 'Protecting People in a Changing World'

Brussel, 14 oktober 2019
Van 14 tot 18 oktober 2019 vindt in Brussel het World Social Security Forum plaats. 
Meer dan 1.200 specialisten uit ruim 150 landen delen er vernieuwende inzichten voor de grootste mondiale uitdagingen in de sociale zekerheid. Ook de belangrijkste Belgische experts laten hun licht schijnen over nieuwe strategieën om de sociale bescherming in ons land te versterken.

Lees verder - 10/10/2019 23:47

Persuitnodiging voor Wereldforum Sociale Zekerheid

Het World Social Security Forum (WSSF) vindt plaats van 14 tot 18 oktober in Brussel. Het socialezekerheidssysteem van België geldt als één van de meest vooruitstrevende van Europa. De Belgische openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) nemen het gastheerschap op voor dit grootschalige evenement. Tijdens het forum delen meer dan duizend experts uit binnen- en buitenland vernieuwende inzichten over de grootste mondiale uitdagingen in de sociale zekerheid.

Lees verder - 03/10/2019 10:27

Binnenkomst en verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen als seizoenarbeider.

Lees verder - 27/09/2019 15:31

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector.

Lees verder - 20/09/2019 12:13

Samenwerkingsakkoord over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheid voor gezinsbijslagen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed, in tweede lezing, dat instemt met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden in verband met gezinsbijslagen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 16/09/2019 10:05

Opheffing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het persoonlijk aandeel opheft voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren.

Lees verder - 06/09/2019 16:01

Derdebetalersregeling voor moeilijke restauraties bij kankerpatiënten en anodontie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de derdebetalersregeling voor moeilijke restauraties bij kankerpatiënten en anodontie.

Lees verder - 30/08/2019 15:03