Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

aanslagbiljetten

Eerste belastingberekeningen de deur uit

De komende dagen zal de FOD Financiën een eerste pakket van belastingberekeningen of zogenaamde aanslagbiljetten de deur uit sturen. Tegen het einde van deze maand in totaal 509.550.

Lees verder - 22/08/2018 10:17

246.598 aanslagbiljetten via Zoomit

Tax-on-web in zijn editie 2012, bood aan de belastingplichtige gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar aanslagbiljet of belastingafrekening elektronisch in zijn of haar Internet Banking via Zoomit te ontvangen.

Daartoe diende de burger bij het indienen van zijn aangifte via Tax-on-web, het rekeningnummer dat door de FOD Financiën gekend is, na te zien, de keuze voor Zoomit aan te vinken en eventueel te opteren om via mail op de hoogte te worden gebracht van de ontvangst van het aanslagbiljet in Internet Banking.

Lees verder - 29/08/2012 13:46