Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

accijnzen

Douane ontmantelt een volledige productielijn van illegale sigaretten

De Douane ontmantelde vandaag in de streek van Namen en Charleroi een netwerk voor de illegale productie van sigaretten. Het onderzoek werd gevoerd door het Opsporingsteam Douane en Accijnzen van Charleroi.

Lees verder - 03/06/2019 14:23

Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

Op dinsdag 13 november 2018 huldigen Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Vilvoorde in. 

Lees verder - 07/11/2018 17:13

Nieuwe fiscale kentekens of taksbandjes voor tabaksfabricaten

Vanaf maart komen er nieuwe taksbandjes of fiscale kentekens voor tabak die Fedopress, de drukkerij van de FOD Financiën, voortaan drukt.

Lees verder - 04/03/2016 16:01

Persuitnodiging

De FOD Financiën nodigt de pers uit bij Fedopress voor de voorstelling van de nieuwe fiscale kentekens voor tabaksfabricaten of taksbandjes voor België en Luxemburg. Voortaan worden die in eigen beheer gedrukt.

Lees verder - 29/02/2016 15:54

Overzicht van de aangepaste accijnzen op alcohol vanaf 5 augustus 2013

Op het laatste begrotingsconclaaf werd een verhoging van de bijzondere (de nationale) accijns op alcohol beslist. De verhoging gaat in op de eerste maandag van augustus, zijnde 5 augustus.

Lees verder - 08/07/2013 15:45