Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

douane

Inhuldiging van het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën

Op dinsdag 13 november 2018 huldigen Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen en Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude het laboratorium Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Vilvoorde in. 

Lees verder - 07/11/2018 17:13

Douane Roeselare neemt voor de 9de maal alcohol in beslag.

Het Mobiel Douaneteam van Roeselare onderschepte op woensdag 4 april een vrachtwagen met 26 paletten wijn waarvoor er geen documenten konden worden voorgelegd. Deze vaststelling gebeurde op aangeven van een alerte burger en dankzij de uitstekende samenwerking tussen de politiezone Polder en het Mobiel Douaneteam van Roeselare.

Lees verder - 06/04/2018 11:41

Douane doekt illegale sigarettenfabriek op.

Gisterenochtend (9/1/2018) deed de Douane een inval in een magazijn in Grobbendonk. Bij deze inval werd een volledig geïnstalleerde illegale sigarettenfabriek aangetroffen.

Lees verder - 10/01/2018 09:01

De Belgische douane haalde 262 websites die namaak verkochten offline.

De Belgische douane nam aan de achtste uitgave van de internationale operatie In Our Site deel. Tijdens deze operatie sloot de douane 262 .eu en .be websites die namaakproducten aanboden, af.

Lees verder - 27/11/2017 14:36

De Douane stelt haar backscatter voor het scannen van vliegutuigen voor.

Vandaag stelt de AAD&A in aanwezigheid van de Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, haar tweede ‘Z backscatter Van’ aan de pers voor. Dit toestel beschikt over een module voor het scannen van vliegtuigen.

Lees verder - 27/11/2017 13:39

Operatie Pangea X: internationale controle op vervalste en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Voor het tiende jaar op rij namen de Belgische Douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Cel Hormonen van de centrale directie bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de Federale Politie deel aan de internationale samenwerkingsoperatie Pangea. Pangea wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van vervalste en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Lees verder - 25/09/2017 12:50

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douaneacties

Op woensdag 17 mei ondertekenen de ministers van Financiën Johan Van Overtveldt en van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput een samenwerkingsakkoord over de inzet van militaire onbemande waarnemingsvliegtuigen voor grootscheepse douanecontroles op de openbare weg.

Lees verder - 10/05/2017 11:12

Persuitnodiging: samenwerking Belgische en Luxemburgse douane

Op 29 maart ondertekenen de Belgische en Luxemburgse douane een akkoord waardoor de Belgische douane een beroep zal kunnen doen op een hoogtechnologische vrachtwagenscanner van de Luxemburgse douane voor wegcontroles in België.

Lees verder - 23/03/2017 16:22

De ZEELEEUW geeft de douane meer armslag op zee.

Zie bijgaand persbericht.

Lees verder - 24/10/2016 13:09

Persuitnodiging: nieuw patrouillevaartuig voor de douane

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts nemen de Zeeleeuw, het nieuwe patrouillevaartuig voor de douane, plechtig in gebruik.

Lees verder - 20/10/2016 15:16