Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

douane

De douane onderschept opnieuw 1,7 ton cocaïne

Na de inbeslagnames in juni ontdekte de Antwerpse douane vorige week opnieuw een aanzienlijke partij cocaïne.

Tijdens een routinecontrole werden tussen een lading bananen, 1.500 pakken cocaïne aangetroffen met een totaal gewicht van 1.731 kg.

De lading was afkomstig uit Colombia.

Lees verder - 10/08/2016 13:32

Antwerpse douane legt beslag op 1,8 ton cocaïne in de Antwerpse haven

De Antwerpse douane heeft de afgelopen maand tijdens controles beslag kunnen leggen op drie aanzienlijke partijen cocaïne die telkens verborgen zaten in een legale containerlading.

Lees verder - 20/07/2016 10:40

Cashteam van de douane onderschept 175.000 euro cash geld.

Afgelopen weekend betrapte het cashteam van de douane te Zaventem een vrouw met Belgische nationaliteit die 175.000 euro cash geld in haar handbagage wou meesmokkelen naar China.

Het cash geld was verpakt in aluminiumfolie en nadien verstopt in koekjesdozen.

Het geld werd in beslag genomen en het parket is een onderzoek gestart

Lees verder - 24/05/2016 16:05

België blokkeert 411 websites die namaakproducten verkopen

De Douane en de FOD Economie hebben de toegang tot 411 websites geblokkeerd, in het kader van een grootschalige internationale operatie rond websites die namaakgoederen aanbieden. Wereldwijd zijn in totaal 999 domeinnamen geblokkeerd.

Lees verder - 01/12/2015 10:07

Douaniers nemen 6 ton cannabis in beslag

Tijdens een gerichte actie, namen douaniers bij twee controles, 19 kg cannabis afkomstig uit Spanje en 5.700 kg cannabis in een lichte vrachtauto afkomstig uit Frankrijk in beslag.

Lees verder - 26/10/2015 13:37

Douane neemt 1,6 ton cocaïne in beslag

In samenwerking met de Franse collega’s onderschepten de Belgische douanediensten tijdens de zomermaanden in totaal 1,6 ton cocaïne in de Haven van Antwerpen. De straatwaarde is geraamd op 62 miljoen €.

Lees verder - 28/08/2015 09:32

Belgische douane sluit akkoord met een Chinese investeringsmaatschappij en de havenautoriteiten Zeebrugge.

De Belgische douane ondertekende op 24 juni te Peking een intentieverklaring met de havenautoriteiten van Zeebrugge en de Chinese investeringsmaatschappij Xuanshu International. Deze maatschappij heeft de ambitie om van Zeebrugge een belangrijke Europese toegangspoort te maken voor Chinese goederen.

Lees verder - 24/06/2015 15:38

Akkoord tussen Belgische en Chinese douane in strijd tegen smokkel beschermde dier- en plantensoorten

Momenteel brengt ons koningspaar een officieel bezoek aan China.  Aan dit bezoek werd een economische missie gekoppeld. De Belgische douane, vertegenwoordigd door de Administrateur-generaal, Noël Colpin, neemt deel aan deze missie.

Lees verder - 24/06/2015 09:06

Internationale controle op namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen

Voor de 8ste keer op rij nam de Belgische douane samen met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en de Federale politie deel aan een internationale controleactie op namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen.

Lees verder - 18/06/2015 11:17

Voorstelling Douanebeleidsplan 2015-2019

Minister van financiën, Johan Van Overtveldt en de Administrateur-Generaal van de douane, Noël Colpin stellen vandaag het nieuwe douanebeleidsplan voor.

Dit ambitieuze moderniseringsplan omvat 136 concrete actiepunten die de komende 5 jaar in uitvoering zullen worden gebracht.

Lees verder - 24/03/2015 13:50