Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

federale administratie

Persuitnodiging, 22 april 2015: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag 2014 voor

Op woensdag 22 april 2015 zullen Guido Herman en Catherine De Bruecker hun jaarverslag 2014 voorstellen in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 08/04/2015 13:29