Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD Financiën

Herinnering persconferentie belastingaangifte

Morgen houdt de FOD Financiën in aanwezigheid van de Minister van Financiën, Koen Geens een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting 2013 (om 11 u. 30, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel).

Lees verder - 26/04/2013 14:51

Persconferentie "Aangifte in de personenbelasting" 2013

In aanwezigheid van de Minister van Financiën, Koen Geens houdt de FOD Financiën op dinsdag 30 april om 11 u. 30 in zijn gebouw North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting 2013.

Lees verder - 24/04/2013 12:58

Klachtenbeheer bij Financiën

Als overheidsdienst hecht de FOD Financiën veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Om die verder te optimaliseren, heeft de FOD Financiën sinds begin dit jaar een systeem van klachtenbeheer ingevoerd. Het opzet biedt een volledige behandeling van de klacht en oefent een controle uit op de kwaliteit van de behandeling van die klacht.

Lees verder - 19/04/2013 11:16

De nieuwe aangifte in de personenbelasting

Gisteren publiceerde het Belgisch Staatsblad de nieuwe aangifte in de personenbelasting. Op  30 april 2013 in de voormiddag zal de FOD Financiën een persconferentie houden die traditioneel het aangifteseizoen inluidt.

Lees verder - 09/04/2013 14:19

Aanwijzing vertegenwoordiger FOD Financiën bij de OESO

Op voordracht van Minister van Financiën Koen Geens, is de heer Eric Kirsch aangewezen als vertegenwoordiger van de FOD Financiën op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de OESO in Parijs. De heer Eric Kirsch neemt zijn functie op met ingang van 1 april 2013.

Lees verder - 14/03/2013 12:37

De Douane rekruteert!

De Douane zoekt 167 bachelors en 157 niveaus C (diploma hoger secundair) voor Brussel, Gent en Hasselt, voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge en voor de luchthavens van Zaventem en Oostende.

Lees verder - 15/02/2013 11:59

Gerechtelijk onderzoek douanier

In het kader van een gerechtelijk onderzoek is een douanier ondervraagd en heeft een huiszoeking plaatsgevonden bij hem.
De interne controle op de dienst van de betrokken douanier ontdekte anomalieën bij de uitoefening van zijn taken en bracht de politiediensten onmiddellijk op de hoogte.
 

Lees verder - 03/10/2012 15:59

Jaarverslag 2011 van de Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen heeft haar Jaarverslag over 2011 gepubliceerd. De Nationale Kas voor Oorlogspensioenen is opgericht in 1925 en wordt beheerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën. 

Lees verder - 26/07/2012 09:36

Jaarverslag 2011 van de FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2011.
Het is elektronisch beschikbaar via http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/publications/report-2011.htm

Lees verder - 12/07/2012 11:06