Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD Financiën

Belastingaangifte ingevuld terwijl men shopt.

Vanaf morgen en gedurende zes zaterdagen op rij helpen ambtenaren van Financiën bij het invullen van de belastingaangifte in winkelcentra overal in het land.

Lees verder - 10/05/2017 14:52

Persuitnodiging: Onlinecollectie historische kadasterplannen en -documenten

De pers wordt uitgenodigd op de lancering van de onlinecollectie van de historische kadasterpkannen en -documenten (1800-1844) in aanwezigheid van de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir.

Lees verder - 10/05/2017 14:40

Onbemande vliegtuigen van Defensie ondersteunen douaneacties

Op woensdag 17 mei ondertekenen de ministers van Financiën Johan Van Overtveldt en van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput een samenwerkingsakkoord over de inzet van militaire onbemande waarnemingsvliegtuigen voor grootscheepse douanecontroles op de openbare weg.

Lees verder - 10/05/2017 11:12

Betaling van de bedrijfsvoorheffing op één rekeningnummer per taal

Vanaf februari 2017 moeten de betalingen van de bedrijfsvoorheffing, die niet via een erkend sociaal secretariaat verlopen, op één rekeningnummer per taal gebeuren.

Lees verder - 08/02/2017 10:21

Vierde vervaldag voorafbetalingen

20 december 2016 is de vierde vervaldag voor de voorafbetalingen van belastingen.

Lees verder - 15/12/2016 14:29

Openbare raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging op zijn website http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/raadpleging-over-een-ontwerp-van over een ontwerp van koninklijk besluit dat "gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen" afgekort "GVBF" opricht.

Lees verder - 31/10/2016 12:41

De ZEELEEUW geeft de douane meer armslag op zee.

Zie bijgaand persbericht.

Lees verder - 24/10/2016 13:09

Douane ontdekt belangrijke som cash geld.

De douanediensten hebben gisteren tijdens een controle bij een 70-jarige dame met de Nederlandse nationaliteit die wou afreizen naar Madrid om verder te vliegen naar Ecuador een bedrag van 161.885 € aan cash geld aangetroffen.

Lees verder - 26/08/2016 11:27

Douane stevent af op recordjaar cocaïnevangst.

2016 wordt sowieso een recordjaar voor de Belgische douane wat de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne betreft. Momenteel is al bijna 22 ton cocaïne in beslag genomen. In vergelijking met gans 2015 is dat een stijging van maar liefst 36 % en 2016 is nog lang niet afgelopen.

Lees verder - 23/08/2016 13:39

De douane onderschept opnieuw 1,7 ton cocaïne

Na de inbeslagnames in juni ontdekte de Antwerpse douane vorige week opnieuw een aanzienlijke partij cocaïne.

Tijdens een routinecontrole werden tussen een lading bananen, 1.500 pakken cocaïne aangetroffen met een totaal gewicht van 1.731 kg.

De lading was afkomstig uit Colombia.

Lees verder - 10/08/2016 13:32