Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

klachten

De federale Ombudsman voert onderzoek naar de invorderingsstrategie van de FOD Financiën

Hoe haalt de fiscus zijn geld terug als de burger niet betaalt?

De federale Ombudsman opende een onderzoek naar de manier waarop de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën fiscale schulden terugvordert. Uit de analyse van meer dan 200 klachten per jaar, blijkt dat er een aantal terugkerende problemen zijn die dieper onderzocht moeten worden. Het onderzoeksverslag zal eind dit jaar aan het parlement overhandigd worden.

Lees verder - 19/07/2018 10:41

Uitnodiging pers – 23 april: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor

De federale ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman, stellen op maandag 23 april 2018 om 13u30 hun jaarverslag voor. 

Lees verder - 10/04/2018 09:38

Uitnodiging pers – 21 april: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor

Catherine De Bruecker en Guido Herman stellen op vrijdag 21 april 2017 om 9u30 hun jaarverslag voor, in aanwezigheid van de voorzitter van de Kamer.

Lees verder - 04/04/2017 12:49

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Brussel, 3 mei 2016 ––  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven. Het Instituut ontvangt het meeste meldingen over werkgerelateerde discriminatie. De gevolgen van discriminatie in dit domein zijn groot voor vrouwen, het schaadt immers hun economische positie. 

Lees verder - 02/05/2016 16:25

Persuitnodiging, 22 april 2015: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag 2014 voor

Op woensdag 22 april 2015 zullen Guido Herman en Catherine De Bruecker hun jaarverslag 2014 voorstellen in aanwezigheid van de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 08/04/2015 13:29

Klachtenbeheer bij Financiën

Als overheidsdienst hecht de FOD Financiën veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Om die verder te optimaliseren, heeft de FOD Financiën sinds begin dit jaar een systeem van klachtenbeheer ingevoerd. Het opzet biedt een volledige behandeling van de klacht en oefent een controle uit op de kwaliteit van de behandeling van die klacht.

Lees verder - 19/04/2013 11:16

Activiteitenverslag 2011 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 13.11.2012 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn activiteitenverslag 2011. Het nodigt uit tot een andere kijk op de discriminerende en onegalitaire praktijken en gedragingen die blijven voortbestaan in onze maatschappij om zo een bewustwording en gedragsverandering op gang te brengen.

Lees verder - 12/11/2012 11:07