Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

personenbelasting

Problemen Tax-on-web

De FOD Financiën is deze morgen, rond 10 u. 15 getroffen door een cyberaanval. Het beveiligingsplatform dat naar aanleiding van de recente cyberaanval werd voorzien, trad in werking. Om 12 u. 30 was de toestand zowel intern als extern volledig hersteld. De uiterste indieningsdatum van 13 juli voor de aangiften via Tax-on-web blijft behouden.

Lees verder - 12/07/2016 15:51

Tax-on-web: laatste dag!

Morgen, woensdag 13 juli 2016 is de uiterste datum om de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web in te dienen.

Lees verder - 06/07/2016 15:25

Start verzending vereenvoudigde belastingaangiften

Van 9 mei tot 20 mei verstuurt de FOD Financiën, 2,2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen of met een zeer laag inkomen.

Lees verder - 02/05/2016 10:39

Start verzending papieren belastingaangiften en hulp bij het invullen in de belastingkantoren

Vanaf 2 mei tot 26 mei verstuurt de FOD Financiën, 2,8 miljoen papieren belastingaangiften. Meteen start die dag in de belastingkantoren ook de hulp door ambtenaren van de FOD Financiën bij het invullen van de belastingaangifte en dit tot 30 juni.

Lees verder - 28/04/2016 13:20

Hulp bij het invullen van de belastingaangiften: gemeentelijke zitdagen

Vanaf vandaag helpen ambtenaren van de FOD Financiën op verschillende plaatsen buiten de gebouwen van Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte. Vandaag vindt de eerste sessie plaats in een lange reeks van in totaal 1.265 zitdagen.

Lees verder - 27/04/2016 14:35

Laatste dag papieren belastingaangifte: 30 juni 2015

Volgende dinsdag, 30 juni 2015, is de laatste dag waarop de papieren aangiften in de personenbelasting ingediend moeten zijn.

Lees verder - 22/06/2015 15:33

Contactcenter Financiën open op zaterdag 20 en 27 juni

Op zaterdag 20 en 27 juni zal het Contactcenter van de FOD Financiën van 9 u. tot 16 u. uitzonderlijk bereikbaar zijn voor vragen over de aangifte in de personenbelasting.

Lees verder - 15/06/2015 09:57

Uitnodiging persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2015

In aanwezigheid van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt houdt de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2015.

Lees verder - 23/04/2015 08:49

Verduidelijkingen voorwaarden woonbonus voor het aanslagjaar 2015

De FOD Financiën schept duidelijkheid over de voorwaarden waaraan hypthecaire leningen die afgesloten zijn in 2014 moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning, ook wel gewestelijke woonbonus genoemd.

Lees verder - 14/11/2014 11:39

Tax-on-web: met nog één maand te gaan, deed reeds een derde aangifte

Eén maand voor de uiterste indieningsdatum van de aangiften via Tax-on-web hebben al 1.129.250 belastingplichtigen of net zoals verleden jaar een derde van de Tax-on-webgebruikers hun aangifte ingediend.

Lees verder - 13/06/2014 11:52