Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

WTC II
Koning Albert II-laan 26A
1000 Brussel
+32 2 205 51 11
+32 2 205 51 15
http://www.cgvs.be
Contact

Tine Van Valckenborgh

Verantwoordelijke communicatiedienst
Koning Albert II-laan 26A
1000 Brussel
+32 2 205 50 56
+32 499 24 60 93
+32 2 205 51 15
tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be

De federale Ombudsman

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
02 289 27 27
02 289 27 28
http://www.federaalombudsman.be
Contact

Pierre Charlot

Communicatie FR
Leuvenseweg 48 6
1000 Brussel
0497 33 75 29
02 289 27 39
pierre.charlot@mediateurfederal.be

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Hertogsstraat 4
1000 Brussel
+32 (0)2 289 00 61
+32 (0)2 289 00 76
www.vereenvoudiging.be
Contact

Laurence Geyduschek

Communicatieverantwoordelijke DAV
Hertogsstraat 4
1000 Brussel
+32 2 289 00 74
+32 2 289 00 76
Laurence.Geyduschek@premier.fed.be

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Jozef II-straat 47
1000 Brussel
+32 2 239 12 11
+32 2 239 13 80
www.dibiss.fgov.be
Contact

Vincent Heylen

Expert Communicatie
Jozef II-straat 47
1000 Brussel
+32 2 239 17 96
vincent.heylen@dibiss.fgov.be

FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag

Trierstraat 70
1000 Brussel
+32 2 237 25 38
http://www.famifed.be
Contact

Vanessa Matthys

Woordvoerder
Trierstraat 70
1000 Brussel
02 237 20 30
comm@famifed.be

Fedasil - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
+32 2 213 44 11
+32 2 213 44 22
http://www.fedasil.be
Contact

Mieke Candaele

Directeur communicatie
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
+32-2-213.44.15
+32-(0)476/26.81.04
mieke.candaele@fedasil.be

Federaal Agentschap van de Schuld

Kunstlaan 30
1040 Brussel
+32 257 47082
http://www.debtagency.be
Contact

Jean Deboutte

Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
public.debt@minfin.fed.be

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
+32 2 226 64 00
http://www.fedris.be
Contact

Eric Mazuy

Communicatieverantwoordelijke FR
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
+32 2 226 62 91
eric.mazuy@fmp.fgov.be

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
+32 2 226 64 00
http://www.fedris.be
Contact

Alexander Van de Sande

Communicatieverantwoordelijke NL
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
+32 2 226 67 27
alexander.vandesande@fbz.fgov.be

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Administratief Centrum Kruidtuin
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
02 211 82 11
www.favv.be
Contact

Lieve Busschots

Woordvoerder voor het FAVV (NL)
Kruidtuinlaan 55
1000 Brussel
+32 2 211 82 53
lieve.busschots@favv.be