Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Federale Interne Audit

Kruidtuinlaan 50 b 157
1000 Brussel
02 253 37 00
https://audit.fed.be/nl
Contact

Ann Schoubs

Verantwoordelijke Federale Interne Audit
0478 87 26 06
Ann.Schoubs@audit.fed.be

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50/100
1000 Brussel
+32 2 528 60 11
http://www.socialsecurity.fgov.be
Contact

Evelien De Vos

Kruidtuinlaan 50 100
1000 Brussels
+32 473 13 13 29
press@minsoc.fed.be

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 70
1000 Brussel
+32 2 743 31 50
http://www.frdo-cfdd.be
Contact

Koen Moerman

Woordvoerder
+32 2 743 31 57
+32 473 321 387
koen.moerman@frdo.be

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Contact

FOD Binnenlandse zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie - Externe communicatie

Waterloolaan 76
1000 Brussel
+32 2 557 33 53
+32 2 557 33 67
https://besafe.ibz.be
Contact

Ann Cossement

Communicatieverantwoordelijke Veiligheid en Preventie
Waterloolaan 76
1000 Brussel
02 557 33 05
0470 204 224
02 557 33 67
ann.cossement@ibz.fgov.be

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be
Contact

Nadia Benini

Adjunct-woordvoerder
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 30 57
+32 471 44 06 04
Nadia.Benini@diplobel.fed.be

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 81 11
http://diplomatie.belgium.be
Contact

Karl Lagatie

Woordvoerder
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 49 59
+32 477 40 32 12
Karl.Lagatie@diplobel.fed.be

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
+32 2 277 51 11
+32 2 277 51 07
http://economie.fgov.be
Contact

Chantal De Pauw

Woordvoerster
+32 2 277 76 64
+32 476 45 75 95
chantal.depauw@economie.fgov.be

FOD Financiën

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
www.fin.belgium.be
Contact

Francis Adyns

Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33 10
1030 Brussel
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
francis.adyns@minfin.fed.be

FOD Financiën

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
www.fin.belgium.be
Contact

Florence Angelici

Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
florence.angelici@minfin.fed.be