Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

FOD Justitie

Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 65 11
http://justitie.belgium.be
Contact

Christine-Laura Kouassi

Woordvoerder (FR)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussel
02 542 69 12
0474 888 769
press@just.fgov.be

FOD Justitie

Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 65 11
http://justitie.belgium.be
Contact

Edward Landtsheere

Woordvoerder (NL)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussel
02 542 67 57
0479 44 93 29
press@just.fgov.be

FOD Justitie - DG Justitiehuizen

Waterloolaan 115
1000 Brussel
http://www.justitie.belgium.be
Contact

Sandra Reisse

Woordvoerder FR
+32 473 81 13 19
sandra.reisse@just.fgov.be

FOD Justitie - DG Justitiehuizen

Waterloolaan 115
1000 Brussel
http://www.justitie.belgium.be
Contact

Liesbeth Wyseur

Woordvoerder NL
+32 473 81 21 74
liesbeth.wyseur@just.fgov.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 501 02 11
http://kanselarij.belgium.be
Contact

Arlin Bagdat

Directeur-generaal
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 05
+32 478 32 91 47
arlin.bagdat@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be
Contact

Thomas Ferri

Wetstraat 16
1000 Brussels
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
thomas.ferri@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be
Contact

Christophe Springael

Wetstraat 16
1000 Brussels
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
christophe.springael@premier.fed.be

FOD Mobiliteit en Vervoer

City Atrium
Vooruitgangsstraat 56
1210 Brussel
+32 2 277 31 11
http://www.mobilit.belgium.be
Contact

Charlotte Van den Branden de Reeth

Woordvoerster
+32 2 277 36 04
+32 474 41 37 47
presse@mobilit.fgov.be

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
+32 2 524 97 97
http://www.health.belgium.be
Contact

Jan Eyckmans

Diensthoofd Externe Communicatie & Woordvoerder
+32 2 524 90 45
+32 495 25 47 24
jan.eyckmans@health.belgium.be

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
02 233 41 11
www.emploi.belgique.be
Contact

Sandy Deseure

Diensthoofd Directie van de communicatie
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
02 233 49 39
0485 83 70 57
Sandy.deseure@werk.belgie.be