Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Vilvoordsesteenweg 100
1120 Brussel
+32 2 240 05 00
+32 2 251 61 05
http://nicc.fgov.be
Contact

Inge Buys

Attaché interne en externe communicatie
+32 2 240 04 88
+32 2 241 61 05
inge.buys@just.fgov.be

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III
Simon Bolivarlaan 30/5
1000 Brussel
+32 2 274 19 90
+32 2 274 19 99
http://www.ombudsmanpensioenen.be

Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
02 792 99 00
http://www.decroo.belgium.be
Contact

Tom Meulenbergs

Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
tom.meulenbergs@decroo.fed.be

Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Egmont 1
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
http://www.bacquelaine.belgium.be
Contact

Koen Peumans

Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
koen.peumans@bacquelaine.fed.be

Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Gulden-vlieslaan 87 Bus 1
1060 Brussel
Contact

Christine Romeyns

Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
Christine.Romeyns@Ducarme.fgov.be

Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Egmont 1
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 85 91
+32 2 511 63 85
http://www.diplomatie.be
Contact

John Hendrickx

Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
john.hendrickx@reynders.fed.be

Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Egmont 1
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
+32 2 501 85 91
+32 2 511 63 85
http://www.diplomatie.be
Contact

David Maréchal

Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
david.marechal@reynders.fed.be

Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Contact

Melisa Blot

Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
melisa.blot@bellot.fed.be

Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Contact

Jasper Pillen

Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
jasper.pillen@bellot.fed.be

Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Waterloolaan 115
1000 Brussel
Contact

Sieghild Lacoere

Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
sieghild.lacoere@just.fgov.be