Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Miet Deckers

Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
miet.deckers@peeters.fed.be

Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Didier Deweerdt

Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
didier.deweerdt@peeters.fed.be

Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
http://www.deblock.belgium.be
Contact

Jelle Boone

Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
Jelle.Boone@minsoc.fed.be

Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
http://www.deblock.belgium.be
Contact

Audrey Dorigo

Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
audrey.dorigo@minsoc.fed.be

Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
http://www.marghem.belgium.be
Contact

Bernard Van Hecke

Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
bernard.vanhecke@marghem.fed.be

Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 155
1000 Brussel
Contact

Lotte Van Der Stockt

Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
lotte.vanderstockt@debacker.fed.be

Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Erik Eenaerts

Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
erik.eenaerts@ibz.fgov.be

Persdienst van Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid

Kunstlaan 7
1210 Brussel
http://www.wilmes.belgium.be
Contact

Steve Detry

Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
steve.detry@wilmes.fed.be

Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Miet Deckers

Woordvoerster van minister Wouter Beke
+32 475 76 65 26
Miet.deckers@beke.fed.be

Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Didier Deweerdt

Woordvoerder van minister Wouter Beke
+32 473 86 16 36
Didier.deweerdt@beke.fed.be