Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Miet Deckers

Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
miet.deckers@peeters.fed.be

Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Didier Deweerdt

Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
didier.deweerdt@peeters.fed.be

Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
http://www.deblock.belgium.be
Contact

Jelle Boone

Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
Jelle.Boone@minsoc.fed.be

Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 175
1000 Brussel
http://www.deblock.belgium.be
Contact

Audrey Dorigo

Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
audrey.dorigo@minsoc.fed.be

Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
http://www.marghem.belgium.be
Contact

Bernard Van Hecke

Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
bernard.vanhecke@marghem.fed.be

Persdienst van Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Miet Deckers

Woordvoerster van minister Nathalie Muylle
+32 475 76 65 26
miet.deckers@muylle.fed.be

Persdienst van Nathalie Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Didier Deweerdt

Woordvoerder van minister Nathalie Muylle
+32 473 86 16 36
didier.deweerdt@muylle.fed.be

Persdienst van Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Financietoren
Kruidtuinlaan 50 bus 155
1000 Brussel
Contact

Caroline Leys

Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 497 73 79 17
caroline.leys@debacker.fed.be

Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Erik Eenaerts

Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
erik.eenaerts@ibz.fgov.be

Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België

Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 50
+32 2 478 30 26
http://www.planetarium.be
Contact

Rodrigo Alvarez

Public Relations FR
Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 53
+32 2 478 30 26
rodrigo.alvarez@planetarium.be