Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wat zijn de voordelen van een inschrijving op Presscenter.org?

Presscenter.org wil het kruispunt zijn van de perscommunicatie van de federale overheid. U vindt er steeds de meest actuele persberichten van de Ministerraad, van federale ministers en staatssecretarissen en van de federale overheidsinstellingen. Ook vindt u er het meest actuele overzicht van evenementen die plaatsvinden in Résidence Palace - Internationaal Perscentrum.
Al deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers, maar wanneer u zich inschrijft op de website, dan kunt u het aanbod aan persberichten afstemmen op uw persoonlijke interesses. Via de link "Een persoonlijke lijst creëren" kunt u immers zelf filters instellen en zo één of meer lijsten aanmaken van enkel die persberichten die uw interesse wegdragen. Het systeem slaat uw persoonlijke lijsten op, zodat u er bij een volgende bezoek steeds weer op kunt terugvallen.