Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1 - 4 of 13 results
Servais Verherstraeten

Servais Verherstraeten


Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Datum: 08/12/2011
Ook beschikbaar in: Frans Duits Engels
Categorie:
Labels:
High res (0.93MB)
url