Agenda van de ministerraad van 8 november 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling - Tweede lezing
 • Invoering van verstrekkingen voor extracerebrale stereotactische bestraling in de nomenclatuur
 • Aanpassing van de administratieve formaliteiten in het kader van de aanvraag van een adoptie-uitkering voor zelfstandigen
 • Overgang naar het elektronische platform voor kunstenaars Artist@Work
 • Verhoging van de volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen moeten bevatten
 • Voorwaarden en procedures om taken van het FAVV aan natuurlijke, publiek- of privaatrechtelijke personen toe te vertrouwen
 • Belgische bijdrage aan het Afghan National Army Trust Fund voor 2019
 • Bedreiging van Belgische belangen door de inplanting van een windmolenpark voor de kust van Duinkerke
 • Varia

Bron:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat, 16

1000 Brussel

Belgium

Tel: +32 2 501 02 11

https://chancellerie.belgium.be

Contact:

Thomas Ferri

Tel: +32 2 287 41 42

Mobile: +32 471 67 07 73