Notarisakten beschikbaar in MyMinfin
image

Gedaan met zoeken naar dat mapje met de aankoopakte van de woning. Voortaan kan elke burger via MyMinfin alle akten waarin hij betrokken partij is en die opgenomen zijn in de hypotheekregisters raadplegen en uiteraard downloaden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een burger die eigenaar is van een woning zijn aankoopakte kan bekijken of dat hij, als schenker van een bouwgrond, zijn schenkingsakte kan zien.

Wie?

Elke burger met een Belgisch rijksregisternummer.

Wat?

Alle akten die zijn opgemaakt door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken … maar ook de inschrijving van een hypothecaire lening, het vonnis van een verbeurdverklaring of een beslag op onroerend goed, die sinds 2001 ingeschreven zijn in de hypotheekregisters.

Waar?

In MyMinfin, in de rubriek “Mijn documenten” onder “Akten”. 

Bron:

FOD Financiën

North Galaxy

Koning Albert II-laan, 33

1030 Brussel

Belgium

www.fin.belgium.be

Contact:

Francis Adyns

Woordvoerder (NL) FOD Financiën

Tel: +32 257 622 44

Mobile: +32 470 76 22 44

Florence Angelici

Woordvoerder (FR) FOD Financiën

Tel: +32 257 757 28

Mobile: +32 470 775 728