Financieringsbehoeften en financieringsplan 2019

Als bijlage vindt u de financieringsbehoeften en het financieringsplan voor 2019.
Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

Bron:

Federaal Agentschap van de Schuld

Kunstlaan, 30

1040 Brussel

Belgium

Tel: +32 257 47082

http://www.debtagency.be