Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Omzendbrieven over de begroting

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 mei 2012

De ministerraad keurt een omzendbrief over de initiële begroting 2013 goed en één over de planning van de begrotingscontrole van juli 2012. 

De omzendbrief met begrotingsinstructies voor de initiële begroting 2013 heeft als doel om het begrotingsconclaaf voor te bereiden en de parameters vast te leggen die zullen dienen om de voorafbeelding van de begroting 2013 voor te bereiden. De richtlijnen hebben niet alleen betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid maar ook op de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de staatsbedrijven. Hun begrotingsvoorstellen worden verwacht tegen uiterlijk 31 mei 2012.
De omzendbrief over de begrotingscontrole plant de werkzaamheden voor de begrotingscontrole van 2012. Ze zou doorgaan van 13 tot 15 juli 2012.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden