Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

E-procurement voor overheidsopdrachten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 september 2012

De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van omzendbrief dat het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten bij de federale overheid vanaf 1 januari 2013 veralgemeent. E-procurement laat toe om alle processen en transacties van de overheidsopdrachten online te verrichten.

Vanaf 1 januari 2013 promoten de federale overheidsdiensten het gebruik van e-Procurement hun overheidsopdrachten, door op hun portalen en websites het logo en de link van e-Procurement te plaatsen. Het gebruik van e-procurement voor de overheidsopdrachten van de federale overheidsdiensten wordt veralgemeend voor de aankondigingen via e-Notification, een onderdeel van e-procurement. Ook offertes voor de open procedures, de beperkte procedures en onderhandelingsprocedures met bekendmaking kunnen via e-procurement worden ingediend. Om het gebruik ruimer bekend te maken, zullen de overheidsdiensten de ondernemingen sensibiliseren. Vanaf 1 juli 2013 en vanaf de volledige inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten zullen ook de andere toepassingen worden veralgemeend.

e-Procurement biedt heel wat voordelen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging, de duurzame ontwikkeling en de transparantie van de procedures voor overheidsopdrachten. Verder is het een doeltreffend instrument dat de mededinging in de hand werkt. E-procurement is terug te vinden op www.publicprocurement.be.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden
Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden
Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden