Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Optimalisering van de asielprocedure

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 oktober 2012

De ministerraad keurt  in tweede lezing twee voorontwerpen van wet over de verbetering van de asielprocedures goed. Daarmee voert de regering een aantal belangrijke maatregelen van het regeerakkoord uit.

De voorontwerpen optimaliseren de asielprocedure, zodat de druk op het opvangnetwerk wordt verlicht en asielzoekers een waardige opvang krijgen. Een voorontwerp heeft betrekking op de bevoegdheden van de dienst Vreemdelingenzaken en de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Het tweede voorontwerp wijzigt de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De maatregelen hebben als doel:

  • meervoudige of hernieuwde aanvragen te ontmoedigen
  • de administratieve lasten te verminderen
  • de asielprocedure te vereenvoudigen en te optimaliseren
  • sommige bepalingen van de EU-kwalificatierichtlijn asiel om te zetten

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën vreemdelingen - artikel 78 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen - artikel 77 
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden
Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden