Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanpassing van het plafond voor de aanwending van vereffeningskredieten van het Fonds voor de kledij en de uitrusting van de politie

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2012

De ministerraad gaat op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet akkoord met de aanpassing van het plafond voor de aanwending van variabele vereffeningskredieten van het Fonds voor de levering van kledij en uitrusting aan het personeel van de politiediensten (begrotingsfonds 17-2). 

De middelen die op dit ogenblik aan vereffeningskredieten worden toegekend zijn onvoldoende om de facturen te betalen die tegen het einde van het jaar moeten worden voldaan op het vlak van de voorziening van individuele basisuitrusting aan de federale en lokale politie. De ministerraad keurt dan ook de aanpassing van het plafond voor de aanwending van de kredieten goed, dat voor 2012 van 7.083.000 naar 8 miljoen euro wordt gebracht. Die verhoging van het plafond van de uitgavenkredieten wordt gecompenseerd door de stijging van de ontvangsten van het jaar. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden