Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Statuut van de veiligheidsadviseurs voor de bescherming van veiligheidsgegevens - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 november 2012

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taak en het statuut van veiligheidsadviseurs voor de informatieveiligheid in de overheidsdiensten regelt. Het gaat om de tweede lezing van het kb dat de ministerraad op 20 juli 2012 heeft goedgekeurd.

De veiligheidsadviseurs worden aangesteld binnen de federale overheidsdiensten en bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie om de veiligheid en de bescherming van informatiegevens te organiseren.

Het ontwerp van kb is aangepast aan het advies van de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden