Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van uitgaven voor veiligheid en preventie voor nationale en internationale functie van Brussel

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet tien ontwerpen van koninklijk besluit goed met maatregelen om de veiligheid en preventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te regelen.

De ontwerpen van koninklijk besluit die de ministerraad goedkeurt hebben als doel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen in de nationale en internationale rol die het speelt. Ze geven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de middelen op het niveau van de politiezones en gemeenten om de verbintenissen die gepaard gaan met zijn statuut van Europese Hoofdstad na te komen.

De ministerraad keurt ook drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die een bijkomend krediet toekennen aan het Fonds ter financiering van de verrichte uitgaven voor de veiligheid tijdens de organisatie van de Europese toppen.

Het regeerakkoord trekt een gepaste financiering uit van de Brusselse instellingen om de inspanningen voor de verbetering van de veiligheid en preventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden