Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Regels van het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid bij de overheidsopdrachten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2013

De ministerraad keurt, op initiatief van eerste minister Elio Di Rupo, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen bij overheidsopdrachten, ontwerpwedstrijden en concessies van openbare werken op het federale niveau vastlegt.

Het ontwerp kadert in de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en geeft ook uitvoering aan de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie– en veiligheidsgebied.
Voor de tussenkomst van de ministerraad en voor de delegaties zijn er voortaan twee reeksen van toepassingsdrempels: één voor alle procedures met bekendmaking, ongeacht of ze een of twee fasen omvatten en een andere reeks voor de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. De goedkeuring van de ministerraad is ook nodig voor de ontwerpwedstrijden boven 350 000 euro en de concessies van openbare werken vanaf 3 500 000 euro.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden