Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2013

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp van wet voert het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 uit.

Het voorontwerp draagt bij tot een aantal concrete vereenvoudigingen voor ondernemingen en burgers.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

  • aanpassing van de doelgroep van de opdrachten van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging
  • verbetering van de analyse van de regelgevingsimpact 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  • vervanging van het hulpdagboek door een geregistreerd kassasysteem voor de boekhouding van sommige ondernemingen
  • gebruik van het rijksregisternummer om de gebruikers van de maaltijdcheques te identificeren

FOD Binnenlandse Zaken

  • opname van afstammingsgegevens, onbekwaamheidsverklaringen en contactgegevens in het Rijksregister
  • duidelijkheid over de juridische waarde van de elektronische handtekening via eID

FOD Sociale Zekerheid

  • online toetreding tot akkoorden voor zorgverleners

Het voorontwerp van wet wordt aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden