Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Evaluatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 maart 2013

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  Olivier Chastel akte van het verslag van de stand van zaken van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015. De ministerraad keurde het Actieplan goed op 20 april 2012.

De evaluatie dekt de periode van april tot november 2012. Het totaal aantal projecten is van 284 gestegen naar 303, waarvan 29 % op de betrokken periode werden uitgevoerd. De federale regering blijft vastberaden verder werken om de doelstelling van een vermindering van 30 % van de administratieve lasten te bereiken.  

De ministerraad verzoekt bovendien alle leden van de regering nauwgezet toe te zien op de administratieve lasten die veroorzaakt worden door regelgevingen die niet ter goedkeuring aan de ministerraad dienen te worden voorgelegd. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden