Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overeenkomst met India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 april 2013

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en India voor het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatieke en consulaire personeel, gesloten door uitwisseling van nota’s*.

De overeenkomst vergemakkelijkt het verrichten van betaalde werkzaamheden (als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgeno(o)t(e) van de personeelsleden van de Indiase diplomatieke zendingen en consulaire posten in België en omgekeerd, van Belgen aangesteld in India.

* New Delhi, 8 augustus 2012

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden