Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2013

De ministerraad keurt de inhoud goed van het ontwerp van regelgevingimpactanalyseformulier, dit in het kader van de implementatie van het Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015.

De ministerraad van 1 maart 2013 besliste de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) te belasten met de coördinatie van een technische werkgroep, die de inhoud van een geïntegreerde regelgevingimpactanalyseformulier (geïntegreerde RIA) moest voorstellen. 

Het ontwerpformulier bestaat uit twee delen:

  • een gegevensfiche waarin onder meer informatie wordt gegeven over de regelgeving en de opsteller ervan
  • de eigenlijke impactanalyse, verdeeld in thema's met betrekking tot de transversale objecten en de door de wet bedoelde aangelegenheden 

Het formulier zal gedurende drie maanden worden getest bij de ambtenaren en de leden van de beleidscellen. Het zal vervolgens zo nodig worden aangepast om rekening te houden met het resultaat van de tests en het verwachte advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden