Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdracht voor Defensie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 oktober 2013

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem om twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor de levering van aardgas aan de kwartieren van Defensie in het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest voor de periode 2014-2016.

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden