Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitvoering van de wet overheidsopdrachten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 november 2013

De ministerraad keurt een koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt, die de wet overheidsopdrachten  van 15 juni 2006 en de wet van 13 augustus 2011 uitvoeren.

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten is op 1 juli 2013 in werking getreden. Sindsdien hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waardoor de aanpassing van zeven uitvoeringsbesluiten nodig is. Het gaat onder meer om:

  • de uitvaardiging van nieuwe aankondigingsmodellen bij uitvoeringsverordening 842/2011 van de Europese Commissie van 19 augustus 2011
  • een nieuwe administratieve vereenvoudiging op het vlak van het onderzoek van de persoonlijke toestand van kandidaten en inschrijvers die kadert in het relanceplan

Daarnaast bevat het ontwerp een aantal verduidelijkingen en technische correcties.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden