Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de energie-efficiëntievereisten in het kader van bepaalde overheidsopdrachten rond de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

Het ontwerp beoogt de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van Europese richtlijn 2012/27/EU van het Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie. Die richtlijn heeft als doel een gemeenschappelijk kader op te stellen van maatregelen voor de bevordering van de energie-efficiëntie binnen de Europese Unie. Dat moet ervoor zorgen dat de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 20% meer energie-efficiëntie te behalen, wordt bereikt.

Het ontwerp bepaalt de vereisten op het vlak van energie-efficiëntie in het kader van bepaalde overheidsopdrachten voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden