Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Interministeriële conferenties

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 16 januari 2015

De ministerraad heeft de lijst opgesteld van de interministeriële conferenties die moeten worden opgericht, onder voorbehoud van eventuele aanvullende voorstellen van de deelgebieden. Die lijst zal aan het Overlegcomité worden voorgelegd.

1. Institutionele hervormingen
2. Economie, KMO's, Zelfstandigen en Energie (*)
3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie (*)
4. Wetenschapsbeleid en Cultuur (*)
5. Buitenlands beleid
6. Buitenlandse handel (*)
7. Financiën en Begroting
8. Binnenlandse zaken
9. Veiligheids- en handhavingsbeleid
10. Arbeidsmarktbeleid, Socio-professionele en sociale inschakeling (*)
11. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten (*)
12. Landbouwbeleid (*)
13. Volksgezondheid (*)
14. Leefmilieu
15. Duurzame ontwikkeling
16. Maatschappelijke integratie en Grootstedenbeleid (*)
17. Welzijn, Sport en Familie (*)
18. Justitiehuizen (*)

Voor de IMC’s met (*) zal aan het Overlegcomité een roterend voorzitterschap worden voorgesteld.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Aurélie Czekalski
Communicatie Cel van de eerste minister Charles Michel
+32 497 432 698
vCard downloaden