Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanstelling van een lid in de Academische Raad inzake pensioenen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 januari 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanstelling van een lid van de Academische Raad.

Het ontwerp benoemt Etienne de Callataÿ als lid van de Academische Raad. Hij wordt aangesteld voor een mandaat van vijf jaar en vervangt Alain Jousten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden