Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Akkoord tussen België en Unesco voor de vestiging van een verbindingsbureau bij de Europese instellingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het akkoord tussen België en Unesco voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de vestiging van een verbindingsbureau bij de Europese instellingen door deze organisatie in België.

In 2010 besliste de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco) in Brussel een verbindingsbureau te openen om de samenwerking met de Europese instellingen te versterken.

Aangezien Unesco een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is, geniet het Unesco-verbindingsbureau in België van de voorrechten en immuniteiten vastgelegd in het verdrag van de Verenigde Naties over de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, aangenomen in New York op 21 november 1947.

Dit bilaterale akkoord tussen België en Unesco, ondertekend in Parijs op 3 juli 2013, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die niet door het verdrag van 1947 werden voorzien en die door België worden toegekend met het oog op de goede werking van het UNESCO-verbindingsbureau.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden