Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Nieuwe Belgische commissaris in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de aanwijzing van een nieuwe Belgische commissaris goed die zal optreden in de Belgisch-Nederlandse grenscommissie.

De ministerraad wijst Danielle Haven aan als de nieuwe Belgische commissaris, belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet. Mevrouw Haven is directeur Buurlanden en Gevolmachtigd Minister bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze volgt de heer Stassen op die sinds 1 maart 2016 geen arrondissementscommissaris meer is wegens zijn opruststelling.

Eerder werden al twee andere Belgische commissarissen aangewezen en worden nu formeel herbevestigd: Marcel Neven (burgemeester van Wezet) en Jean-Marc Frécourt (Directeur Centrum Opmetingen en Fotogrammetrie van de FOD Financiën, algemene Administratie en Patrimoniumdocumentatie).

Deze personen zullen hun functie onbezoldigd uitoefenen. Langs Nederlandse kant werden ook drie commissarissen aangewezen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de Belgische commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen de Nederlandse gemeenten van Eijsden en Margraten en de Belgische gemeente Wezet

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden