Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overeenkomst over de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels van de burgerlijke stand

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming over de overeenkomst met de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels en attesten van de burgerlijke stand*.

De overeenkomst nr. 34 vervangt overeenkomst nr. 16 over de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand. Deze nieuwe overeenkomst heeft bijgevolg, net als overeenkomst nr. 16, tot doel om het internationale verkeer van documenten van de burgerlijke stand te vergemakkelijken voor personen die hun burgerlijke stand moeten bewijzen in een ander land dan in het land waar de akte van de burgerlijke stand werd opgesteld. Dit door het gebruik van uniforme meertalige formulieren voor uittreksels van akten van de burgerlijke stand onder bepaalde voorwaarden te verplichten tussen de verdragsluitende staten. Deze meertalige uittreksels vereisen geen vertaling of legalisatie meer tussen de overeenkomstsluitende staten.

Waar de draagwijdte van overeenkomst nr. 16 beperkt bleef tot meertalige formulieren voor uittreksels van akten van de burgerlijke stand over geboorte, huwelijk en overlijden, wordt deze nu uitgebreid naar andere aspecten van de burgerlijke staat. De modellen werden ook aangepast aan de nieuw wettelijke bepalingen in het familierecht, voornamelijk rekening houdend met de situatie van koppels van hetzelfde geslacht (huwelijk, afstamming...).

* en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden