Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Zetelakkoord tussen België en Interpol

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de instemming met het zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie (Interpol).

Interpol werd opgericht in Wenen op 23 september 1923. Haar naam op dat ogenblik was "Commission internationale de police criminelle" (CIPC). In 1956 wordt het statuut gemoderniseerd en wordt de CIPC de "Internationale Organisatie voor Criminele Politie" - Interpol. De nieuwe zetel van de organisatie wordt gevestigd in Parijs. Ze wordt in 1971 door de Verenigde Naties erkend als intergouvernementele organisatie en het jaar daarop wordt een zetelakkoord gesloten met Frankrijk. Sinds 1989 bevindt de zetel van de organisatie zich in Lyon.

De voornaamste reden voor de opening van een verbindingsbureau in Brussel zijn de relaties die de organisatie wenst uit te bouwen met de Europese Unie. Dit bureau werd erkend door de Europese Commissie in juli 2008.

Het zetelakkoord tussen België en Interpol, ondertekend in Lyon op 14 oktober 2014 en in Brussel op 24 oktober 2014, verduidelijkt een aantal aspecten over de voorrechten en immuniteiten die door België aan het bureau van Interpol worden toegekend met het oog op zijn goede werking.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden