Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX)

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 juni 2016

De ministerraad keurt de agenda en de deelnemerslijst goed van de volgende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regering (Gaïchel IX) die zal plaatsvinden op 4 juli 2016 in Luxemburg.

De vergadering begint om 10 uur en wordt gevolgd door een persconferentie van de twee eerste ministers en door de ondertekening van het akkoord over het beheer van radioactief afval.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden