Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 2 september 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de principenota over de terreinoverdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen.

De stijgende populatie in de gevangenissen en de verouderde infrastructuur toonden de hoogdringendheid aan van de uitvoering van het masterplan 2008-2012-2016 dat de regering in 2008 goedkeurde. Het plan bevat vijf grote actiepunten:

  • een renovatieprogramma voor het herstel van verloren capaciteit (quick wins)
  • de bouw van bijkomende cellen op bestaande sites om de overbevolking op te vangen
  • de bouw van zeven nieuwe inrichtingen voor het opvangen van de stijgende behoefte en het voorzien van een buffercapaciteit zodat we oude inrichtingen in veilige omstandigheden kunnen renoveren
  • de bouw van zes nieuwe inrichtingen ter vervanging van sterk verouderde inrichtingen
  • een inhaalprogramma voor renovatie dat voor veilige en humane leefomstandigheden zorgt

Een van de dossiers van het masterplan is het dossier voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen. De terreinoverdracht voor deze gevangenis wordt begin 2017 verwacht.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden