Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toekenning van de financiële audit van B-FAST

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 maart 2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van de financiële audit van B-FAST.

Als gevolg van de beslissing van de ministerraad van 15 mei 2015 om de werking van B-FAST te evalueren werd de Coördinatieraad van B-FAST gemandateerd om een financiële audit door te voeren rond de kosten die B-FAST vertegenwoordigt in de verschillende betrokken departementen, namelijk Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken.

De ministerraad gaat akkoord met de beslissing van de Coördinatieraad om de financiële audit van B-FAST aanvullend toe te kennen aan de Inspectie van Financiën en aan de Federale Interne Auditdienst. 

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur die belast is met de organisatie van noodhulp bij rampen in het buitenland.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden