Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ministerraad van 17 maart 2017

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 17 maart 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde eerste minister Charles Michel aan dat de regering een belangrijke beslissing heeft genomen die een formele stap vormt in de vervangingsprocedure van de Belgische F-16 vliegtuigen. Dat is een uiterst belangrijk dossier op zowel strategisch als internationaal vlak en werd nadien verder toegelicht door minister van Defensie Steven Vandeput.

De eerste minister besprak daarna de schadeloosstelling van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 en de onderhandelingen met de verzekeraars, in samenwerking met minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Justitie Koen Geens (zie presentatie in bijlage). Hij herinnerde er ook aan dat de Belgische autoriteiten tijdens de herdenking van de aanslagen van 22 maart volgende woensdag op sobere, erkentelijke en ondersteunende wijze eer zullen bewijzen aan de slachtoffers.

Tot slot gaf de eerste minister een woordje uitleg over het verloop van de begrotingswerkzaamheden. 

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden