Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten van de ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Botswana, het Koninkrijk Lesotho, de Republiek Mozambique, de Republiek Namibië, de Republiek Zuid-Afrika en het Koninkrijk Swaziland, anderzijds.

Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Swaziland maken deel uit van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika en worden derhalve de « Staten van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika die partij waren bij de economische partnerschapsovereenkomst » genoemd, hierna SADC-EPO-staten.

De overeenkomst, ondertekend op 10 juin 2016 in Kasane in Botswana, maakt deel uit van de inspanningen van België en zijn Europese partners om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling door de instelling van een asymmetrisch handelspartnerschap ten gunste van de SADC-EPO-staten.

In transversale zin bieden de Economische partnerschapsovereenkomsten de ACS-landen (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan) de mogelijkheid de intraregionale handel te liberaliseren om de markt en de productiecapaciteit op regionaal niveau te versterken en hun integratie in de wereldeconomie onder betere voorwaarden te bewerkstelligen.

De onderhandelingen werden in 2002 aangevat ter vervanging van het stelsel van de unilaterale preferenties die op basis van de Overeenkomst van Cotonou van 2000 aan de ACS-landen waren toegekend, maar die onverenigbaar werden geacht met de regels van de Wereldhandelsorganisatie. 

De SADC-EPO is de eerste allesomvattende langlopende economische partnerschapsovereenkomst die met een regio van Afrika wordt ondertekend. De handelsbetrekkingen tussen de SADC-EPO-staten en de EU zijn conform de regels van de WHO.

De SADC-EPO is een handelsovereenkomst die is toegespitst op ontwikkeling, de versterking van de regionale integratie en de bevordering van de Europese waarden en normen.

  • De SADC-EPO biedt de SADC-EPO-staten een asymmetrische markttoegang zodat zij gevoelige sectoren tegen liberalisering kunnen beschermen; de Overeenkomst bevat talrijke garanties en een beschermingsclausule voor opkomende industrieën evenals bepalingen inzake de oorsprongsregels die de export bevorderen, en maakt een einde aan het gebruik van exportsubsidies in het handelsverkeer tussen de overeenkomstsluitende partijen.
  • De SADC-EPO versterkt de regionale integratie en de werking van de Douane-Unie van Zuidelijk Afrika, met name door de harmonisering van de douanerechten die deze laatste heft op goederen afkomstig uit de EU.
  • De SADC-EPO bevordert de Europese waarden en normen. De Overeenkomst bevestigt de beginselen, waarden en instrumenten van de Overeenkomst van Cotonou en bevat een nieuw hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling dat een verband legt tussen de handelsovereenkomst en de doelstellingen die de EU met haar partners van de SADC-EPO wil delen inzake werkgelegenheid, milieu en de strijd tegen klimaatverandering.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden